ภาพกิจกรรม
พิธีสรงน้ำพระฯ-พระวิษณุฯ และดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2560 ( 22-04-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 200 ครั้ง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ทุกท่านร่วมงาน พิธีสรงน้ำพระพุทธปัญญาสุทธาวาส - องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัว ครูอาวุโส ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน