ภาพกิจกรรม
พิธีสรงน้ำพระ-องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวครู-อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560 ( 05-05-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 550 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดย นายจิระพงศ์ มุสิกะลักษณ์ นายกสมาคมฯ จัดพิธีสรงน้ำพระ-องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวครู-อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560 ณ ลานพระวิษณุกรรมและโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่