ภาพกิจกรรม
เชิญชวนเช่า-บูชา แผ่นปั๊มภาพเหมือน ( 03-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 162 ครั้ง

เนื่องในโอกาส "วันสถาปนา ครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่" เชิญชวนศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคทุกท่าน ้เช่า/บูชาแผ่นปั๊มภาพเหมือน "พระเจ้าดับภัย" และร่วมพิธีพุทธาพิเษก แผ่นปั๊มขนาด 14x9 ซม.