ภาพกิจกรรม
พิธีพุทธาพิเษกแผ่นปั๊มภาพเหมือน ( 03-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 142 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. นายจิระพงษ์ มุสิกลักษณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมพิธีพุทธาพิเษก "แผ่นปั๊มภาพเหมือพระเจ้าดับภัย" ซึ่งสมาคมฯและวิทยาลัยฯ ร่วมจัดทำและให้เช่าบูชาเนื่องในโอกาส วันสถาปนาครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยราคาจะนำไปสมทบทุนการสร้างอาคารเอนกประสงค์ "อาคารรวมใจ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ "เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาพิเษก แผ่นปั๊มภาพเหมือนพระเจ้าดับภัย เนื่องในวาระวันสถาปนาครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อนำรายได้สมทบทุนก่อสร้าง “อาคารรวมใจวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 80 ปี” ในการประกอบพิธีโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านแคล้วคลาดปลอดภัย ให้โชคให้ลาภ