ภาพกิจกรรม
ร่วมงานมุฑิตาจิต ครูประพันธ์ ยาวิลาศ ( 24-09-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 164 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดยนายจิระพงษ์ มุสิกลักษณ์ นายกสมาคม และตัวแทนกรรมการ ร่วมงานมุฑิตาจิต แด่ ครูประพันธ์ ยาวิลาศ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ณ ร้านอาหารเรือนแพ 2