ภาพกิจกรรม
เรียนเชิญร่วมงาน สรงน้ำพระพุทธปัญญาสุทธาวาส องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัว ครู อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2561 ( 04-04-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 135 ครั้ง

เรียนเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เทคนิคเชียงใหม่ทุกท่าน ร่วมงาน สรงน้ำพระพุทธปัญญาสุทธาวาส องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัว ครู อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นประเพณีที่ สมาคมฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เสร็จงานร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ฟรีตลอดงานครับ