กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


นายกสมาคมศิษย์เก่า วท.ชม.