ภาพกิจกรรม
พิธีรดนำดำหัว ประจำปี 2561 ( 23-04-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 182 ครั้ง
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธปัญญาสุทธาวาส องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัว ครู - อาจารย์อาวุโส จำนวน 20 ท่าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีสงกรานต์ อันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้แสดงความสัมมาคารวะต่อครูอาวุโส โดยมีผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริยะพงศ์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ เสร็จพิธีแล้วร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร ดูภาพกิจกรรม..

เรียนเชิญร่วมงาน สรงน้ำพระพุทธปัญญาสุทธาวาส องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัว ครู อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2561 ( 04-04-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 135 ครั้ง
เรียนเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เทคนิคเชียงใหม่ทุกท่าน ร่วมงาน สรงน้ำพระพุทธปัญญาสุทธาวาส องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัว ครู อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นประเพณีที่ สมาคมฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เสร็จงานร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ฟรีตลอดงานครับ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมงานมุฑิตาจิต ครูประพันธ์ ยาวิลาศ ( 24-09-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 164 ครั้ง
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดยนายจิระพงษ์ มุสิกลักษณ์ นายกสมาคม และตัวแทนกรรมการ ร่วมงานมุฑิตาจิต แด่ ครูประพันธ์ ยาวิลาศ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ณ ร้านอาหารเรือนแพ 2 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีพุทธาพิเษกแผ่นปั๊มภาพเหมือน ( 03-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 142 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. นายจิระพงษ์ มุสิกลักษณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมพิธีพุทธาพิเษก "แผ่นปั๊มภาพเหมือพระเจ้าดับภัย" ซึ่งสมาคมฯและวิทยาลัยฯ ร่วมจัดทำและให้เช่าบูชาเนื่องในโอกาส วันสถาปนาครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยราคาจะนำไปสมทบทุนการสร้างอาคารเอนกประสงค์ "อาคารรวมใจ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ "เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาพิเษก แผ่นปั๊มภาพเหมือนพระเจ้าดับภัย เนื่องในวาระวันสถาปนาครบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อนำรายได้สมทบทุนก่อสร้าง “อาคารรวมใจวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 80 ปี” ในการประกอบพิธีโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านแคล้วคลาดปลอดภัย ให้โชคให้ลาภ ดูภาพกิจกรรม..

เชิญชวนเช่า-บูชา แผ่นปั๊มภาพเหมือน ( 03-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 162 ครั้ง
เนื่องในโอกาส "วันสถาปนา ครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่" เชิญชวนศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคทุกท่าน ้เช่า/บูชาแผ่นปั๊มภาพเหมือน "พระเจ้าดับภัย" และร่วมพิธีพุทธาพิเษก แผ่นปั๊มขนาด 14x9 ซม. ดูภาพกิจกรรม..

สมาคมศิษย์เก่าฯ วางพวงหรีดแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา อ.เกษมสุข ศุภกุลวัฒนา ( 06-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 173 ครั้ง
เมื่อวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน นายหงษ์คำ อินใจ ตัวแทนคณะกรรมการและสมาชิก สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วางหรีดแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา อ.เกษมสุข ศุภกุลวัฒนา หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ วัดปราสาท อ.เมืองเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีสรงน้ำพระ-องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวครู-อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560 ( 05-05-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 550 ครั้ง
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดย นายจิระพงศ์ มุสิกะลักษณ์ นายกสมาคมฯ จัดพิธีสรงน้ำพระ-องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวครู-อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560 ณ ลานพระวิษณุกรรมและโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีสรงน้ำพระฯ-พระวิษณุฯ และดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2560 ( 22-04-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 200 ครั้ง
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ทุกท่านร่วมงาน พิธีสรงน้ำพระพุทธปัญญาสุทธาวาส - องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัว ครูอาวุโส ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมทำบุญฌาปนกิจศพ-วางหรีด ( 21-04-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 225 ครั้ง
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 นายสุพัฒน์ ถวิลวิศาล กรรมการสมาคมฯ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ร่วมทำบุญฌาปนกิจศพ-วางหรีด ศพคุณแม่ของ ครูพงษกร ศรีมณี (หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม) ณ วัศรีโพะาราม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

สมาคมศิษย์เก่าฯ สนับสนุนทัพนักกีฬา วท.ชม ในงานกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ จ.สงขลา ( 29-08-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแล | เปิดดูทั้งหมด 245 ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่า วทชม.ได้สนับสนุน ทัพนักกีฬา จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ทำการแข่งขันและได้ผ่านระดับภาค และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2559 จำนวน 10,000 บาท ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2   >> | Last